SEMINAR

Siri Seminar Tokoh Tajdid

 

Tema         :    Al-Ghazzali – Tokoh Mujaddid Agung

Tarikh        :    11 Ogos 2007, Sabtu

Tempat     :     Moot Court – Kulliyyah of Undang-undang Ahmad Ibrahim

                       Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Gombak

8:30 pagi        Pendaftaran

9:00 pagi        Bacaan Ayat-ayat suci Al-Quran

9:10 pagi        Ucapan Pengerusi Majlis

9:15 pagi        Ucapan Presiden MUAFAKAT

9:30 pagi        Sesi 1: Konsep Tajdid dan Epistomologi

Tajuk: Memahami kewajaran dan kepentingan tajdid Al-Ghazzali dalam konteks zamannya

Oleh:  Dr Mohd Noor Manuty

Tajuk: Meneliti kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai teras pemikiran Al-Ghazzali

Oleh: Prof Zakaria Stapa

Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

11:00 pagi      Kundapan

11:30 pagi      Sesi 2: Fikh dan Usul Fikh

Tajuk: Pemikiran Al-Ghazzali dalam bidang fiqh dan usul fiqh: Kesinambungan dan pembaharuan

Oleh: Prof Madya Mohd Kamil Abdul Majid, Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim & Dr Ridzuan Ahmad

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Tajuk: Faktor-faktor keilmuan yang menyumbang kepada ketokohan ulama’ fiqh menurut Al-Ghazzali

Oleh: Dr Mohd Fauzi Hamat

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

1:00 tgh          Jamuan Makan dan solat Dzohor

2:30 ptg          Sesi 3 : Ulama’ Kalam dan Falsafah

Tajuk: Al-Ghazzali – Orientasi baru ilmu kalam dan ilmu falsafah

Oleh: Prof Emeritus Dato’ Dr Osman Bakar

ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)

Tajuk: Peranan Al-Ghazzali dalam mengharmonikan  wahyu dengan akal – Suatu kupasan

Oleh: Prof Madya Dr Ibrahim Abu Bakar

Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

4.00 ptg          Rehat dan minuman ringan

4.15 ptg          Sesi 4 : Tasawwuf

Tajuk: Al-Ghazzali dan pentajdidan pemikiran dan amalan tasawwuf

Oleh: Ust Dr Muhammad Uthman El-Muhammady

ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa, (UIAM)

Tajuk: Pengaruh pemikiran tasawwuf Al-Ghazzali khususnya di Alam Melayu

Oleh: Ust Abdul Aziz Muhammad

Institut Al-Quran Terengganu

5:45 ptg          Penutup dan doa

Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut sila hubungi

Sdr Wan Burhan 016 – 3956497 (logonwb@yahoo.com)

Sdr Saidi Yahya 019-365 7676 (ysaidi@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: